Rólunk

A Szentháromság Istent valljuk, aki Atyánkká lett az értünk és az egész világért meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztus által.
Jézus Krisztus megváltó, üdvözítő szeretetét, a teremtő és gondviselő Isten jóságát hirdetjük, aki Szentlelke által alkalmassá és képessé tesz Isten és embertársaink szeretetére, a bűn elleni harcra és az örök élet reményteli várására.
Fent olvasható: Soli Deo Gloria, ami azt jelenti: Egyedül Istené a dicsőség!
Valljuk, hogy mindenért, ami csak jó történhetett gyülekezetünk életében, egyedül Istené a dicsőség!
Szeretettel várunk mindenkit, aki meg szeretné ismerni gyülekezetünk életét.

A Sarkad-Újteleki Református Gyülekezet az 1920-as évek végén kezdett kialakulni.
1928. szeptemberében indult az oktatás az elemi népiskolában, amelynek épülete a templomunkkal átellenben lévő sarkon áll. Itt, az egymásba nyitható tanteremben kezdtek el istentiszteleteket tartani, először csak nagy ünnepeken, majd egyre rendszeresebben.
1937-re már igény mutatkozott arra, hogy a Sarkadi Református Egyháznak legyen egy második egyházrésze is , amely az ősi városrészen kívüli településrészek (az ún. V. és VI. kerület, továbbá Ősi puszta, a Cukorgyár, Feketeéri puszta, Jenő puszta és Méhkerék szórvány) reformátusságából állt fel. A II. egyházrész 1938. január 12-re jött létre. Ekkor alakult meg az egyházrész tanácsa. Ettől az időponttól számíthatjuk az újteleki gyülekezetet, mint részben önálló közösséget.
Az önálló Sarkad-Újteleki Református Egyházközség 1948. október 1-jével alakult meg. Az első lelkipásztora az akkor már 10 éve Sarkadon szolgáló Józsa László lett.
1951-ben épült fel a gyülekezetünk temploma. A munkálatokat 1952. tavaszán fejezték be, és a templomot 1952. június 15-én szentelték fel.

Gyülekezetünk jelenleg kis létszámú gyülekezet, de szeretetben él, és nagy áldozatokat hoz, hogy önálló gyülekezet maradhasson.